Search
Who's Online
We have 9 guests online
CNT-NUS People

 Hai M.Duong

  Associate Professor with Tenure

  Room:E2-02-34              Tel: +65-6516-1567      

  Mobile: +65 9769 9600   Fax: +65-6779-1459

  E-Mail: mpedhm@nus.edu.sg

  Website: www.cnt-nus.com

 

 

 

Postdotoral Associates

       

                 

                  Dr. Anastasiia Mikhalchan       Dr. Thanh X. Nguyen

                   (with Prof T. E. Tay)                (with Prof J. Kah)

 

 

PhD Students          

               

Tran Quyet Thang                          Hamed Khoshnevis                        Le Khac Duyen

 

Lab Alumni


          

Dr. Sandar Myo Myint                     Dr. Tapas Dora (with Prof Nhan)

 

FYP Students Year 2016-2017

 

            

   Lim Wen Zhen                          Steven Salomo                    Quek Jia Wei

 

                 

  Goh Ze Wei                                        Lim Zhe Kuan                          Mark Pennefather     


Year 2016/2017

     

 Liu Peng                                   Cheng Hanlin                 

FYP Students Year 2015/2016

       

     Tan Yu Feng                                  Gu Bowen                     Hu Chiu Miin Dennis

      

      Toh Chin Hong                            Chew Reck An                      Tang Heng Yang

   

      

 

 

  Dr. Son T Nguyen                        Dr. Fan Zeng (Wendy)         Dr. Gong Feng (Frank)   

     

Dr. Feng Jingduo                       

YEAR 2014/2015

Postdoctoral Associates

           

   Dr. Song Shufeng                              Dr. Li Pengcheng                          Prabakaran Saravanan

                                                                                                             PhD Student

FYP Students

    

Daisy Carolyn Tjong Yu Pei            Koh Kai Liang Peter               Mahdi B Mohamed Ali  

 

  Lam Zhen Huang Adriel      Liu Yun                                Ahmad Husaini Bin Hashim

        

             Tam Yong Sang                      Low Chee Tiong                              Ong Yan Shan

Research Engineer

            Tran Gia Huy

 

YEAR 2013/2014

        

      Abhik Damani                       Tan Zhi Wen, David                     Tan Chin Nien, Victor 

            

    Lim Jun Wen, Daryl                    Seerangan Saravanan                    Dr. Abhijit Dutta (With Prof Ouyang)

YEAR 2012/2013

 

                

      Lilian Medina                                       Clarisse Lim                                Neo Chu Ping Stephanie

     

                   Yong Wei Long                       Ng Shao Kai                                   Daniel Tng

           

      Wong Pei Wen Janet                   Oh Jia Cheng                                  Chang Kong Hong 

 

YEAR 2011/2012

                 

   Nguyen V.P. Nam                            Cheng Yue                               Koh Kia Jun 

                  

     Tay Su Min Brenda                             Su Duwen Aldwin                    Tan Jin Wen

 Visiting Professor   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Zhang Hongyan

YEAR 2011

               

  Dr. Senbin Ye                               Yap Soon Ghee Denis                 Nithin Mohan