Loading...

da-vegetable da-vegetable-01

Vegetable tanned

Rating: Not Rated Yet Manufacturer: 8Leather Email
Da Vegetable tanned Nhập khẩu Italia
  • Description
  • Reviews

Da Vegetable tanned Nhập khẩu Italia

Da Vegetable tanned cao cấp ( trên toàn thế giới chỉ có 9% -10% da này đc sản xuất vì quá trình thuộc đòi hỏi trình độ rất cao. Nguyên liệu sử dụng thuộc gồm vỏ cây, rễ, hoa, quả và mất thời gian rất lâu (Khoảng 20 – 40 ngày), nhưng ưu điểm rất bền, đẹp, thân thiện môi trường, và đẹp qua thời gian sử dụng)

Color

There are yet no reviews for this product.